Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi prosesle başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir.

Yatırım realize edilirken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir. Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar.

Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

  • Metraj, keşif ve bütçe yönetimi
  • Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin 
yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması
  • İş programının CPM metoduna göre çözümlenmesi 
ve kritik aktivitelerin belirlenmesi
  • Yatırımcının el kitabı olan proje “masterplanı” 
hazırlanması
  • Fizibilite çalışması
  • Yatırım planlama / bütçeleme
  • İhale süreci yönetimi
  • Yatırım ile ilgili her türlü ihale genel, özel, 
teknik ve idari şartnamenin hazırlanması
  • Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirmesi sürecinin yönetilmesi
  • Supervizyon Hizmetleri