Tasarım Yönetimi

Bir projenin sahip olduğu değerler, büyük oranda tasarım sürecinde üretilir. Tasarım sürecinin en iyi şekilde yönetimi ile bu değerler maksimize edilebilir.

Etkin bir design yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını, proje bütçesinin belirlenmesini ve sürekli kontrol altında tutulmasını, zaman ve para kayıplarının azalmasını sağlar. Ayrıca projenin tasarım ve malzeme kalitesini artırır, altyapı sistemlerinin mimari yapıyla uyumlu olmasını güvence altına alır. Projenin yasal sınırlar içinde ve yönetmeliklere uygun olduğunu kontrol eder. Pazarlama ve sigortalama gibi süreçlerde avantajlar sağlar.

Tasarım Yönetimi Süreçleri

 • Dizayn kriterlerinin belirlenmesi(yerel ve uluslararası standart ve yönetmelikler, ulusal kanunlar gibi farklı disiplinlerde uygulanan standartlara uygunluğun sağlanması)
 • Dizayn yapacak grupların ve danışmanların ön değerlendirilmelerinin yapılması
 • Dizayn teklif alma şartnamelerinin hazırlanması
 • Dizayn ihale davetinin çıkartılması
 • Dizayn ihalesi düzenlenmesi ve ön değerlendirmelerin yapılması
 • Tasarım yarışması düzenlenmesi
 • Nitelikli bir jüri ekibi oluşturulması
 • İhtiyaç doğrultusunda en uygun projenin tespiti
 • Her türlü proje disiplininin proje hedef kitlesi düşünülerek dizayn edilmesi
 • Tasarım ile ilgili her türlü kamu kurumunda ilgili süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • Dizayn ekibinin yönlendirilmesi
 • İş programlarının oluşturulması, çakıştırılması, onayı ve kontrolü
 • Projelerin ve hesapların kontrolü ve koordinasyonu
 • Teknik şartnamelerin kontrolü
 • Keşif metrajların kontrolü
 • Dizayn hakedişlerinin kontrolü ve onayı