Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırımları yapılırken hatalardan korunmak için ince elenip sık dokunmalıdır.

Gayrimenkul, kendine has dinamikleri ve mantığı olan bir yatırım enstrumanıdır. STORE GAYRİMENKU, gayrimenkul piyasasına özgü hizmetlerle yatırıma konu olacak varlıkların tüm özellikleriyle tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlar.

Durum Tespit

İlgili kurum ve kuruluşlardan imar durumu, çap, plankote benzeri hukuki ve teknik belgeler ışığında, yatırımcının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, belli bir strateji doğrultusunda durum tespit raporu hazırlanır.

Gayrimenkul Değerleme

Herhangi bir yatırım kararında en önemli husus, yatırımın yapılacağı mülkün gerçek değerinin belirlenmesidir. Değerleme çalışmalarında:

  • Satış Karşılaştırma
  • Maliyet Yaklaşımı
  • Gelir Kapitalizasyonu

yöntemleri gibi, dünyada kabul gören son teknikler kullanılarak, tüm resmi ve teknik belgelerin ışığında en detaylı analizlerle değerleme raporları hazırlanır.

Gayrimenkul En İyi Kullanım Analizi

Yatırımcının stratejileri doğrultusunda, yatırım yapacağı mülk ile ilgili, her türlü gayrimenkul yatırımı göz önünde bulundurarak, projenin satış hızı ve gelir tahmini, yatırım bedeli, nakit akışı, finansal oranların analizi (IRR/ROI vb.) gibi finansal çalışmalar ışığında “En lyi Kullanım Analizi Raporu” hazırlanır.