Diğer Hizmetlerimiz

Kentsel Dönüşüm Ve Yenileme

 • Yatırımcı’nın stratejileri doğrultusunda proje alan tespitinin yapılması
 • Proje alanında mülkiyet analizi ve sosyo- ekonomik analizlerin yapılması
 • Proje alanında, Kamu - Özel Sektör - Arsa Paydaşları arasında işbirliğinin modellenmesi
 • Proje alanında, amacına uygun, güvenilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel yerleşme dokusunun oluşturulması

Sürdürülebilir Yatırım Yöntemi

Günümüz dünyasında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım projelerinin sadece “uygulanabilir” olması artık yeterli olmayıp, “sürdürülebilir - sustainable” olması bir gerekliliktir. 
Projenin “sürdürülebilir” olması, belirli stratejilere göre planlanması, planlanan hedefere ulaşılması için tüm süreçlerin proje yönetimi disiplinleri içinde koordine edilmesi gerekmektedir.

STORE GAYRİMENKUL, sürdürülebilir yatırım yönetimini aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapmaktadır:

 • Sürdürülebilir strateji geliştirme yönetimi
 • Sertifika seçimi yönetimi
 • Ekonomi, çevre ve enerji performans yönetimi

GYO Ve Halka Arz

 • Yatırımcının gayrimenkullerinin değer tespitlerinin yapılması
 • Yatırımcının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkul portföyü oluşturulması
 • Yatırımcı adına, yasalar çerçevesinde GYO kuruluş şartlarının oluşturulması ve SPK tarafından kurul kaydına alınması
 • GYO’nun tüm yatırım faaliyetlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi
 • GYO’ların vergilendirilmesi, yatırıma ilişkin yasaklar ve ilgili hususlar hakkında yönlendirilmesi

ERP Ve Risk Yöntemi

İnşaat sektöründeki rekabet ve faaliyet gösterilen coğrafyanın genişlemesi, işlerin kontrol ve denetimini zorlaştırmaktadır. Firmaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sahip oldukları kaynakları (bilgi, eleman, bütçe), etkili bir şekilde planlamalı ve tamamını hayata geçirebilmelidir. Kurumsal Kaynak Yönetimi - ERP entegrasyonu, bir inşaat firmasındaki bütün süreçleri; şeffaf, tanımlı, ölçülebilir, değişikliklere anında uyum sağlayabilir hale getirir, firmanın sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde kullandırır.

 • İnşaat firmalarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İnşaat firmasına en uygun ERP çözümü
 • ERP entegrasyonu süresince proje yönetimi
 • İnşaat firmalarında, ERP kapsamında, proje bazlı ve konsolide raporlama ve takip sisteminin oluşturulması
 • İnşaat firmalarında organizasyon ve süreç yönetimi danışmanlığı
 • İnşaat firmaları için risk analizi yapılması
 • Risk analiz sisteminin oluşturulması